La Vida

In Glogpedia

by agatafabregas
Last updated 4 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
7,8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
La Vida

L'origen de la vida ha sigut un tema molt discutit per l'espècies humana. Hi ha diverses teories. El fixisme va ser la peredominant durant molts segfes pero després van arribar teories com la d'Alexander Oparin, comprovada més tard per s. Miller i Urey. Després el próxim pas en la biologia seran les teories evolutives de Lamark i la de Darwin.

La vida

Teories de la biologia

Darwin és considerat un dels tres científics més importants en la història de la ciencia juntament amb Newton i Einstein.

Darwin va ser un biòleg que va agafar un barco anomenat Beagel i va anar a explorar la costa sud d'àfrica (queque en aquells moments encara no havia estat explorada) i va estar 5 anys recollint proves i 30 treballant en la seva teoria . Al final va publicar el seu llibre, que va ser molt revolucionari, i actualment se li han fet alguns retocs creant el Neo-darwinisme quye és la teoria que preval actualment.

Teoria de Darwin

Teoria de Lamark

El neo-darwinisme o teoria de larelació sintètica és la que preval actualement.

Lamark va ser un biòleg francès que va ser el primer en desenvolupar una teoria d'evolució. La seva teoria no era del tot correcte ja que s'equivocava en el seu últim punt dient qeu que les modificacions es transmeten a la descendència, perque en la descendència hi ha una variabilitat.Tots els altres punts eren correctes.

La teoria de la síntesisi prebiòtica diu que: Les condicions ed l'atmosfera primitiva , rica en Hidroges(H), amoníac(NH3) i vapor d'aigua(H2O), bombardejat constantment per raigs solars i descàrregues elèctriques durant les tempestes, va fer possible la síntesis de mol·lècules orgàniques que van caure als oceans i es van anar acomulant.

Teories evolutives

Al1924 Alexander Oparn, que era un bioquímic , va formular la seva hipòtesis sobre l'origen de la vida. Aquesta teoria va ser comprovada més tard , al1953, per s. Miller i H. Urey. Aquesta teoria actualment és coneguda com teoria de la síntesis prebiòtica.

Origen de la vida

teoria de la síntesis prebiòtica


Comments

    There are no comments for this Glog.