La superdotació

In Glogpedia

by MarinTF
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Psychology

Toggle fullscreen Print glog
La superdotació

.

Tipologies d’altes capacitats.- Talent simple: Té un percentil 95% o superior en una aptitud.- Talen múltiple: Té un percentil 95% o superior en vàries habilitats, que no s’usen de manera combinada. - Talent complexa: Té un percentil 85% o superior en vàries habilitats, en canvi aquestes sí que poden combinades- Superdotació: Té un percentil de 75% o superior en totes les habilitats intel•lectuals.

LA SUPERDOTACIÓ

La superdotació és un perfil de persona que té un quocient intel•lectual més alt que 130. A més s’associa amb una sèrie de trets, alta sensibilitat, amb un fàcil avorriment, emocionalment inestables, curiositat per saber les coses i una gran capacitat de raonament.

Aprenem més amb aquest video !

- Els superdotats tendeixen a tenir una personalitat equilibrada tot tenint una elevada autoestima. Tenen una bona socialització i moltes vegades passen per desapercebuts.- Els talents acadèmics tendeixen a un avorriment, provocant dificultat per la consolidació d’hàbits de treball i estudi. Tenen problemes de comunicació, interacció social i un comportant rigid. - Els talents artístics tenen una manca de motivació per les activitats acadèmiques. Fent que els infants tinguin un possible fracàs escolar, provocant una autoestima baixa . Però al ser creatius tenen una bona socialització.- Els talents creatius, segueixen un patró com els talents artístics.- Els talents lògics, tenen bons resultats acadèmica, però tendeixen a una rigidesa, amb un dimensionant l’autoestima i actituds despectives envers els companys que dificulten la socialització.- Els precoços, que solen ser talents acadèmics, tenen una tendència a un avorriment, problemes de comunicació i interacció social difícil i un distorsionament de l’autoestima i actituds despectives envers als companys.

Problemes concrets en alumnes excepcionals

- Els superdotats obtenien millor rendiment acadèmics, gràcies tenir molt desenvolupades les intel•ligències de la lògica, la memòria i la lingüística.- Feien carreres universitàries i més prestigioses, ja que tenien bons rendiments acadèmics.- Millors llocs de treball i més ben remunerats.- Més prestigi social i major nombre de publicacions.- Més estabilitat matrimonial, ja que a l’època no hi havien divorcis i les dones estaven molt ben acomodades.- Més qualitat de vida i més salut, ja que tenien més accés a sanitat. - Alcohol

Podem trobar diversos tipus de maduració:- Infradotació: en els primers anys tenen un QI per sota de la mitja i quan van creixent continuen estan per sota.- Retard maduratiu: en els primers anys tenen un QI per sota de la mitja i que amb els anys s’estabilitza, arribant a la mitjana normal.- Normal: tenen un transcurs maduratiu normal, inicien amb una mitjana i continuen estabilitzats.- Precocitat: en els primers anys sí que estan per sobre de la mitjana però al final entren dins la mitjana.- Superdotat: en els primers anys estan una mica per sobre la mitja i que van pujant per sobre la mitja.

Definició

Precocitat

Fins els 10-12 anys no sabem si l'infant és superdotat.


Comments

    There are no comments for this Glog.