LA RELACIÓ I LA LOCMOCIÓ EN LES PERSONES

by nestea23
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
LA RELACIÓ I LA LOCMOCIÓ EN LES PERSONES

MEDI TEMA 6La relació i la locomoció en les persones

Les persones ens relacionem através dels sentits, que són la vista, l'oïda, el tacte, l'olfacte i el gust.Les respostes que dòna el cos humà als estímuls que rep del medi ambient, poden ser voluntàries o involuntàries.

La part del nostre organsme que coordina la relació amb l'entorn i controla el funcionament dels òrgans és el sistema nerviós. Que és format per neurones, i les parts d'una neurona són el cos o soma, les dentrites, l'axó i el botó terminal.

En el sistema nerviós hi distingim el sistema nerviós central, format per l'encèfal i la mèdul·la espinal, i el sistema nerviós perifèric, format per un conjunt de nervis.

El sistema nerviós pot patir transtorns greus, que poden ser deguts, majoritàriament, a traumatismes, a malalties degeneratives o al consum de substàncies que n'alteren el funcionament, com les drogues.

Podem adoptar diversos hàbits per tal de cuidar en nostre sistema nerviós:· Dormir les hores necessaries.· Evitar el consum de drogues.· Evitar els traumatismes.

L'ESQUELETEls ossos són òrgans durs i rígids. Hi han de 3 tipus plans, curts i llargs. En el interior dels ossos hi ha la medul·la òssia.Les articulcions són les zones de contacte en difertents ossos que fan que l'esquelet tingui mobilitat. Hi han articulacions mòbils, semimòbils i fixes.

Els ossos els podem classificaren ossos del cap, ossos del tronc, de les extremitats superiors i de les inferiors.

ELS MÚSCULSSón uns òrgans tous formats per fibra muscular i ajuden a moure el cos.Els músculs esquelètics estàn units als ossos per mitjà de tendons.Molts moviments voluntaris requereixen una parella de músculs anoments antagònics, que actuen a la contra, quan un es relaxa l'altre es contrau.A més hi ha els músculs llisos que formen les parets de la majoria d'òrgans interns i els hi dònen moviment.

Podem classificar els músculs enmuscúls del cap i del coll, músculsdel tronc, músculs de les extremitats inferiors i superiors.

El sistema locomotor pot patir lesions si rep un cop molt fort, etc. Les lesions més comunes són les fractures, els esguinços i les luxacions. Qualsevol lesió del sistema locomotor requereix asistència mèdica, i si és molt greu una intervenció quirúrgica.Per tal d'evitar lesions en el sistema locomotor, comvé tenir en compte diveros hàbits:· Seguir una dieta equilibrada.· Fer exercici físic.· Fer exercicis d'escalfament i estiraments musculars.· Evitar moviments bruscos.· Seure i caminar amb l'esquena recta.· No dormir en matalassos massa tous ni coixins massa alts.· Aixecar objectes pesants flexionant les cames.· Repartir els pesos que hagim de portar.


Tags

6

Comments

    There are no comments for this Glog.