La Primera Guerra Mundial

In Glogpedia

by lauraburdalo
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World War I

Toggle fullscreen Print glog
La Primera Guerra Mundial

La primera guerra Mundial

La Primera Guerra Mundial - Historia Internacional

L'origen de la primera guerra Mundial- França reclama un territori que fa frontera amb alemanya.-L'Imperi Austro-hongarés se enfronta amb l'imperi rus.-Rússia reclama les zones dels balcans i Pòlonia. -Hi havia molta tensió entre els països veïns.-Creen aliançes entre ells.

El desenvolupament de la primera guerra MundialHi havia 4 fases:1.La fase de moviments(1914)2.La guerra de posicions (1914-1917)3.La crisi del 19174.La ofensiva de 1918 i final de la guerra.

Les consequencies de la guerra i l'organització de la pauVa finalitzar la guerra i es va signar un tractat de pau a Paris (1912-1920)Van fer un tractat de versalles en que van anar els guanyadors de la guerra menys alemanya que havia perdut. I Wilson va decidir fer el 14 punts per mantenir la pau entre paisos que finalment dintre de uns 20 anys hi haurà una altre guerra.

Final de la guerra


Comments

    There are no comments for this Glog.