La Nutrició De Les Persones

In Glogpedia

by nestea23
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy
Grade:
11

Toggle fullscreen Print glog
La Nutrició De Les Persones

Es fa gràcies a l'aparell urinari format per: els ronyons, la bufeta urinària i els conductes excretors.

MEDI

MARIONA

Es fa gràcies a l'aparell circulatori format per: el cor, els vasos sanguinis i la sang.

Es fa gràcies a l'aparell respiratori format per: els pulmons i les vies respiratòries.

APARELL RESPIRATORI

TEMA 8 La nutrició en les persones

Els éssers humans ens nodrima través de 4 proccesos, dels quals s'encarreguen diversosaparells especialitzats.

LA DIGESTIÓ

Es fa gràcies a l'aparell digestiu format per: el tub digestiu i les glàndules digestives.

TUB DIGESTIU:Boca FaringeEsòfagEstómacIntesti prim i grosAnus

GLÀNDULESDIGESTIVES:Glàndules salivalsFetgePàncrees

LA RESPIRACIÓ

LA CIRCULACIÓ DE LA SANG

L'EXCRECIÓ


Comments

    There are no comments for this Glog.