La muntanya de llibres més alta del món

In Glogpedia

by josudiazguemes
Last updated 6 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
La muntanya de llibres més alta del món

Joshua Díaz-Güemes JouNivell P4

1.Prestar atenció a les possibles relacions entre obres (intertextualitat). (col•leccions, influències, al•lusions directes etc.)2.Ampliar el seu bagatge literari i la millora de la percepció de les funcions de la literatura fantàstica. (Viatges, personatges, aventures emocionants).3.Descobrir la capacitat narrativa de la imatge com a vehicle d’expressió i complement indispensable del text.4.Foment de la implicació familiar en l'hàbit lector dels infants, així com en el nivell d’alfabetització o capital cultural i literari que aporten als seus fills. (Llegir als infants).5.Elaboració d’una biblioteca literària d’obres recomanades segons els interessos dels mateixos infants i no per criteris exclusivament adults.

1.Capacitat d’empatitzar del lector amb el protagonista, fàcil identificació tant pel que fa a les seves característiques físiques com motivacions (temàtica literària conte). Qui no ha desitjat mai poder volar? La literatura ens permet viure gràcies a la nostra imaginació allò que segurament només podem viure dins d’aquell món literari. (Q. literària i Ad.lectors).2.Intertextualitat a partir de les il•lustracions, que insinuen i remeten a altres obres literàries o referents culturals. Ens condueixen en forma de proposta il•lustrativa a conèixer on viatja l’Enric a quins móns literaris ha volat proposant que volem nosaltres també. (Educació literària).3.Gran qualitat artística i narrativa de les il•lustracions que complementen el text. Veure el llibre en la seva globalitat més enllà del text. Riquesa de detalls sense sobrecàrrega, tocs humorístics, tonalitats cromàtiques suaus i agradables etc.

L’autora i il•lustradora Rocio Bonilla ens regala un conte que busca exalçar la força, el poder de la imaginació com a condició inherent a la literatura. A partir del seu protagonista, l’Enric, un nen que somiava amb poder volar. Un dia la seva mare li va oferir un llibre, va quedar absorbit, va començar a llegir i viatjar amb la seva imaginació a llocs fantàstics, coneixent personatges increïbles, molt d’ells de llarga tradició en la història de la literatura. l’Enric llegia els llibres amb gran ferocitat i quan els acabava els apilava fins que va arribar un moment que la pila semblava una muntanya que gairebé tocava el cel de tan gran que era. I a dalt del tot es trobava l’Enric encantat amb els seus móns literaris i amb la fantàstica troballa de què en realitat sí podia volar i tot gràcies a la seva imaginació impulsada per la màgia de la literatura.

La muntanya de llibres més alta del mónde Rocio Bonilla

1. Intertextualitat: - Conversa literària de l'obra i preguntar als infants si coneixen els móns i personatges que apareixen a les il•lustracions. Explicar que aquesta idea de parlar d’un conte dins d’un altre conte es coneix com a intertextualitat ( per l’edat dels infants hi ha prou amb introduir el concepte). També es treballaran les diferents referències culturals i literàries. - Visualització del Petit Príncep original i sortida a un musical.-Visualització i comentari oral d’un fragment de la pel•lícula original de King Kong.-Presentació del llibre original Moby Dick i visualització pop-up ed. Cruïlla. Sortida al tatre de Montjuic per a viure l’obra Moby Dick, un viatge pel teatre. -Lectura del conte el fullet Oriol i l’home de les neus de Oscar Sarda. -Lectura de “Què llegeixen els animals abans de dormir?” De Noé Carlain, justificada amb la il•lustració dels animals interessats per el llibre de l’Enric.

2. Retornar al conte principal i realitzar la creació d’una muntanya de llibres a partir de que cada infant a de portar un o dos contes que més els hi agradin. La mestra, posteriorment, analitzarà la seva qualitat per a formar part d’aquesta muntanya.3. De la muntanya de llibres cada infant s’endurà un conte per a llegir amb les seves famílies el cap de setmana.

4.Entrevista individual de la mestra amb cada infant per abordar aspectes de comprensió de la lectura realitzada, i determinar una escena representativa de l’obra que podria ser una portada alternativa que complementi un nou títol.

5.Construccióde "les ales de la imaginació". Cada infant haurà de posar el títol i la portada alternativa del conte que ha llegit.6.Construcció d’un mural de recomanacions literàries per a les famílies amb totes les ales de la imaginació, llibres que podran demanar a la mestra ja que la muntanya de llibres continuarà a l’aula durant un temps per a realitzar préstecs a les famílies.

Resum

Objectius literaris

Activitats a desenvolupar

Aspectes literaris a destacar

Veiem un vídeo


Comments

    There are no comments for this Glog.