La creativitat

by MarinTF
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
La creativitat

Com no matar la creativitat?

- Fluides, ja que tenen més elaboració de respostes d’aquesta manera no només tenen una única resposta sinó que en tenen moltes. - Flexibles, ja que han de ser moltes però cada una diferent de l’anterior, no hi ha una rigidesa mental. - Originals, ja que surten del comú les idees no són totes del mateix tipus.

Què és?

Característiques

Com és mesura?

No censurar l’errorPerquè podria ser que l’infant tingui un bon motiu per haver-ho dibuixat d’aquella manera i potser té altres pensaments

- Proves verbalsamb preguntes com "Què passaria si..."- Proves no verbals Són proves més figuratives, que es basarien en acabar dibuixos o les figures de Torrance.

La creativitat consisteix a generar moltes possibles solucions a un problema. Sempre diferents entre elles i que surtin fora del comú.

Entendre la diferènciaHem de saber que cada persona es diferent i té la seva manera de respresentar la realitat.

Recursos flexiblesMolts cops és molt millor deixar davant seu un recurs que sigui molt més flexible. Ja que no depèn de què l’element tingui molta qualitat sinó que doni de si i es pot fer moltes coses.

Promoure la llibertat S’ha de potenciar les activitats lliures, que tinguin marge de maniobra.

Varietat de propostes i metodologiesSempre s’ha d’intentar variar no fer les coses tots els dies de l’any de la mateixa forma.

CREATIVITAT

Deixar tempsLes preses no són bones per la creativitat, ja que la creativitat és un procés.

L’escola tradicional dona respostes a preguntes que els alumnes mai s’havien fet, i per tant el més probable és que no els interessi (Paulo Freire).


Comments

    There are no comments for this Glog.