Next-Gen

La Creativitat

by jessiks
Last updated 4 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Graphic Arts

Toggle fullscreen Print glog
La Creativitat

Fluïdesa

Benjamin Franklin

Flexibilitat

-Tasques complexes- Assaig, tempteig, experimentació- Plaer per la novetat- Estableix relacions poc comunes

Pensament divergent

La creativitat

*La creativitat és tan important en l'educació com l'alfabetització*

Originalitat

*Les escoles maten la creativitat*

*Cada nen és un artista. El problema és com seguir sent un artista quan creixem*

Pensament convergent

Què s'hauria de fer des de l'escola:-No censurar l'error-Entendre la diferència-Recursos flexibles-Promoure la llibertat-Plantejar problemes oberts amb diverses solucions-Deixar temps-Estimular les preguntes

Claus per pensar

La flor vermella de tija verda

Canvi en la metodologia educativa

InconformistaRic en fantasiaCríticOriginalAventurerIndependent

Ensenyar a pensar


Comments

    There are no comments for this Glog.