La Cèl.lula

In Glogpedia

by danielqds2000
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
La Cèl.lula

Citoesquelet

Nucli

Aparell de Golgi

Mitocondris

Reticle Endoplasmàtic

Membrana Plasmàtica

Centrosoma

Ribosomes

Vacúols

Lisosoma

Cloroplast

La Cel·lula

`

AltresDiferència Animal/Vegetal:Diferència Eucariota/Procariota

Joel S, Àlex C i Dani QBiologia i Geologia


Comments

    There are no comments for this Glog.