La Circulacio Humana

In Glogpedia

by annagarcia23
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Human Anatomy

Toggle fullscreen Print glog
La Circulacio Humana

Digital Storytelling

Les artèries serveixen per a que la sang circule dels organs al cor i viceversa.

El aparato circulatorio : funciones Varias Tiene Salón : Sirve Para Llevar los alimentos y el oxigeno a las Células , recoger y Para Los Desechos metabólicos Que se han de ELIMINAR DESPUES Por los Riñones , en la orina , Y Por el Aire exalado en los pulmones , rico en Dióxido de Carbono (CO2 ) .

Per a que serveix?

La circulacio humana

Quins son els seus organs?

La sang és el fluid que circula per tot l'organisme a través del sistema circulatori , format pel cor i un sistema de tubs o gots , els gots sanguinis .

La sang

el cor es l'organ principal de aquest aparellAquestes son les seues parts:

Transportar el líquid dels teixits que envolta les cèl·lules, principalment substàncies proteiques , a la sang perquè per la seva mida no poden travessar la paret del vas sanguini .Recollir les molècules de greix absorbides en els capil·lars limfàtics que es troben a l'intestí prim .

Video sobre la circulacio humana

Funcions del sistema limfatic


Comments

    There are no comments for this Glog.