La cel.lula

In Glogpedia

by jessicacid
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
La cel.lula

COMPLEX DE GOLGIEstà format per sacs membranosos, que formen el dictiosoma. Transforma les substàncies i les secreta.

MITOCONDRIOrgànul esfèric, ovalat o amb ramificacions. S'encarreguen de la respiració cel·lular i sintetitzen l'ATP.

CITOESQUELETTé forma de xarxa. S'encarrega d'organitzar els desplaçaments de la cèl·lula i estimular i conduir els moviments dels orgànuls cel·lulars.

MEMBRANA CEL·LULAREmbolcall exterior de la cèl·lula. Està formada per una doble capa de lípids amb proteïnes. S'encarrega de definir l'extensió cel·lular, separar el medi intern de l'extern, tranportar molècules, participar en la transmissió de l'impuls nerviós i establir unions en altres cèl·lules.

CITOPLASMAContingut cel·lular que hi ha entre la membrana plasmàtica i la nuclear. Està constituït per sistemes de fibres (citoesquelet), orgànuls i substàncies solubles en aigua. Intervé en els moviments i la divisió cel·lular.

RETICLE ENDOPLASMÀTICSistema de membranes que formen una xarxa de petits canals comunitats entre sí. La funció és l'emmagatzematge i tranport de lípids i proteïnes. dos tipus: rugós (hi ha ribosomes) i llis (no hi ha ribosomes).

VACÚOLSSón vesícules membranoses on s’acumulen i s’emmagatzemen diferents substàncies.

RIBOSOMESOrganúls molt petits situats al recticle endplasmàtic o aïllats pel citoplasma. La seva funció és sintetitzar proteïnes.

CENTRÍOLEl centrosoma està format per dos centríols disposats perpendicularment. Els centríols tenen forma cilíndrica i estan formats per microtúbuls que els organitza. Forma el fus acromàtic que facilita la separació de les cromàtides en la mitosi.

NUCLINormalment es troba al centre de la cèl·lula. Conté el material genètic en forma de molècules de DNA. A l'interior s'hi troba el nuclèol.

CLOROPLASTOrganúls característics de les cèl·lules vegetals, de color verd degut a la colorofil·la que es troba dins d'ells i fa la fotosíntesi. Concentren l'energia lluminosa. Fa la fotosíntesi.

LA CÈL·LULA


Comments

    There are no comments for this Glog.