La Cel-lula

In Glogpedia

by evelinatofan
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology

Toggle fullscreen Print glog
La Cel-lula

Aquest treball de biologia tractarà principalment de la cèl·lula i les parts que la componen. Farem una breu explicació de cada un dels components i tractarem dels diferents tipus de cèl·lula.

D'orgànuls membranosos n'hi ha quatre: els reticles endoplasmàtics, els ribosomes, els lisosomes i l'Aparell de Golgi.

És una solució líquida que juntament amb els orgànuls celulars formen el medi intracelular del citoplasma.

La cèl·lula

L'estrucutura externa que envolta la cèl·lula es diu membrana cel·lular o plasmàtica. Forma un conjunt indivisible amb algunes parts internes de la cèl·lula i continua formant nombrosos plecs per l'interior. Té dues funcions: limitar i donar forma a la cèl·lula i seeccionar i transportar les substàncies que són necessàries o perjudicials per mantenir la seva activitat.

Membrana cel·lular

Orgànuls membranosos

Paret cel·lular

Hialoplasma

Els gamats masculins i a vegades els gamatas femenins són les uniques cèl·lules que no tenen paret cel·lular. Les cèl·lules eucariotes vegetals son les que sempre en tenen. Les parets tenen un paper important en les cèl·lules vives en activitats com absorció, transpiració, secreció i reaccions de coneixement com en els casos de germinació dels tubs pol·linis.

LLIS: No té ribosomes i està constituït per una xarxa de túbuls que s'uneixen al reticle endoplasmàtic rugós. La membrana del reticle endoplasmàtic llis té molts enzims.

Reticle endoplasmàtic: llis i rugós

Ribosomes

RUGÓS: Es comunica amb el reticle endoplasmàtic llis amb la membrana externa de l'embocall nuclear. Està format per sàculs aplanats comunicats entre ells.

Es troben pel citoplasma o enganxats en el reticle endoplasmàtic rugós. Són orgànuls cel·lulars que semblen petits granets i que són molt importants ja que intervenen en la síntesi de proteïnes de la cèl·lula.

Aparell de Golgi

És una part del sistema membranós cel·lular. El formen un o més dictiosomes acompanyats de vesícules de secreció. En les cèl·lules animals està a prop del nucli envoltat de centríols. En les vegetals solen haver-hi més d'un aparell dispersos pel citoplasma.

Lisosomes

Són vesícules que procedeixen de l'aparell de Golgi i que contenen enzims digestius. Tenen una membrana plasmàtica que presenta les proteïnes de la cara interna molt glicosilades. Ho que fan les glicoproteïnes es impedir que els enzims hidrolases ataquin la membrana del lisosoma.

Centrosoma

És la regió on es troben els centríols, és el centre organitzador de microtúbuls i controlador de la divisió cel·lular. L'estructura està construïda per una zona interior on hi ha el diplosoma. El diplosoma està dins un material pericentriolar.


Comments

    There are no comments for this Glog.