La Cél lula

In Glogpedia

by davidmarcferranalbert
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Cell Biology
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
La Cél lula

Temes a parlar: MEMBRANA PLASMÀTICA, RIBOSOMES, CROMOSOMES, PARET CEL·LULARMESOSOMA.

Procariotes

LA CÈL·LULA

La membrana plasmàtica és l'embolcall que envolta a la cèl·lula però no l'aïlla del medi sinó que fa que l'interior cel·lular pugui relacionar-se amb altres cèl·lules.

Membrana Plasmàtica

Temes a parlar: CITOPLASMA, NUCLI, ribosomes, aparell de golgi,mitocondris, vacúols, lisosomes, reticle endoplasmàtic i cloroplasts.

Eucariotes

CITOPLASMA: És un espai cel·lular que està entre la membrana plasmàtica i l’embolcall nuclear. Està format per 3 parts: El citosol , el citoesquelet i els orgànuls cel·lulars.

Citoplasma

Els ribosomes són uns orgànuls cel·lulars amb forma de petits granets que podem trobar lliures pel citoplasma o bé enganxats en el reticle endoplasmàtic rugós.

És l'òrgan encarregat de dirigir les funcions de la cèl·lula: captar aliment, coordinar els moviments i reproduir-se.

És un orgànul trobat a la major part de cèl·lules eucariotes, sovint prop del nucli i del centrosoma, i forma part del sistema endomembranós cel·lular.

Nucli

Ribosomes

Cromosomes

Els ribosomes són uns orgànuls cel·lulars amb forma de petits granets que podem trobar lliures pel citoplasma o bé enganxats en el reticle endoplasmàtic rugós.

Aparell deGolgi

La paret cel·lular és una capa rígida que es localitza a l'exterior de la membrana plasmàtica en les cèl·lules de plantes, fongs , algues i bacteris.

Paret cel·lular

Els mitocondris són orgànuls cel·lulars que tenen forma allargada, com un bastonet. Es troben repartits per tot el citoplasma. El seu nombre és alt en general, tot i que varia d'unes cèl·lules a d'altres.

Mitocondris

Els vacúols són unes cavitats més o menys esfèriques envoltades per una delicada membrana.

Vacúols

Els lisosomes són uns petits orgànuls cel·lulars que es troben en les cèl·lules animals i en algunes de vegetals.

Lisosomes

El reticle endoplasmàtic és un conjunt de cavitats aplanades, conductes i làmines limitats per una membrana, que omplen una gran part del citoplasma de les cèl·lules eucariotes.

Reticle endoplasmàtic

Un mesosoma és una invaginació de la membrana plasmàtica de les cèl·lules procariotes, que té relació amb els processos metabòlics de la cèl·lula.

Mesosoma

El Cloroplast és un orgànul típic de les cèl·lules vegetals que contenen clorofil·la. Gràcies a això pot dur a terme el procés de la fotosíntesi, per això podem dir que el cloroplast és un orgànul productor d'energia.

Cloroplasts


Comments

    There are no comments for this Glog.