Kultura renesansu

In Glogpedia

by Bartekpasti
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
European history

Toggle fullscreen Print glog
Kultura renesansu

Kultura renesansu

Achitektura

Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków barokuArchitektura renesansu: widokowe balkony, skrzyńce, czyli kasetonowe stropy z rozetami lub głowami, sklepienia z ornamentami wyciskanymi w szlachetnym wapienno-gipsowym tynku, okna zwane lunetami, umieszczone często poniżej sklepień, we wgłębieniach. Ściany upiększano fryzami, freskami lub wielobarwnymi graffitami. Ceglaną, gotycką czerwień zastąpiły jasne elewacje. Sztuka służyła człowiekowi, budowano więc zamki, pałace, ratusze.

Astronomia

Jednak za największe osiągnięcie renesansowej astronomii uważa się naukowy dorobek Mikołaja Kopernika. Żyjący w latach 1473-1543 najsłynniejszy polski naukowiec, należał do pierwszego pokolenia astronomów korzystających z podręczników opracowanych przez Purbacha i Regiomontanusa. Około roku 1514 Kopernik rozpoczął studiowanie szokującej w ówczesnej Europie tezy, iż to Ziemia obraca się wokół Słońca, a nie odwrotnie. Całe swoje życie poświęcił udowodnieniu w sposób matematyczny teorii heliocentrycznej. Kiedy wreszcie w 1543 roku opublikowano „O obrotach sfer niebieskich” Kopernik znajdował się już na łożu śmierci. Renesans w astronomii został zwieńczony wielkimi dziełami Jana Keplera i Galileusza, którzy dowiedli, że Kopernik rzeczywiście miał rację.

Filozofia

Humanizm, arystotelizm i platonizm tworzyły główny nurt filozofii renesansu. Pogłębione studia nad kulturą starożytną odnowiły jednak również zainteresowanie innymi nurtami filozofii antycznej.Powstało takze zainteresowanie sceptyzmem.Wśród filozofów renesansowych ogromną popularnością cieszyły się też różne pisma okultystyczne i magiczne. Chętnie odwoływano się do mądrości starożytnych Egipcjan i Chaldejczyków. Wielu zwolenników miała Kabała i Corpus Hermeticum. Wielu filozofów i humanistów było też jednocześnie alchemikami.

Sztuka

W okresie renesansu w sztuce zaczęły obowiązywać wzorce klasyczne i naturalizm. Sztuka renesansu odzwierciedlała idee epoki. Cechowała ją harmonia formy, spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, piękno osiągane poprzez zastosowanie określonych proporcji(wzorowanych na antycznych). Łączono tematyki dzieł np. motywy mitologiczne współistniały z chrześcijańskimi. Twórczość renesansowa sławiła człowieczeństwo i piękno świata widzialnego, rezygnując ze skrajnie duchowego podejścia do sztuki,


Comments

    There are no comments for this Glog.