Kultura arabska

In Glogpedia

by olgaglogowska
Last updated 4 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World Culture

Toggle fullscreen Print glog
Kultura arabska

1) http://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_islamu2) http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=historia&methid=1628867&page=subpage&article_id=322003&page_id=221243) http://portalwiedzy.onet.pl/4) Podręcznik "Historia" Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski, wyd. PWN, 2013

Arabowie są wspólnotą religijno-językowo-kulturową, która skupia ludność uznającą język arabski za ojczysty.

Kultura arabska

Architektura

Charakterystycznym elementem architektury arabskiej są monumentalne, bogato zdobione meczety z minaretami. Częstą ozdobą były arabeski - zdobienia wykonywane poprzez łączenie ze sobą wielu linii. Ze względu na religię Arabów - islam, nie przedstawiano na obrazach postaci ludzkich i zwierzęcych. Budowle wznoszone przez Arabów zapoczątkowały nowy styl w architekturze - styl mauretański. Wprowadzili oni system kanałów podziemnych, zwiększając obszary upraw rolniczych i zakładając coraz to większe, piękne ogrody.

Bibliografia

Nauka

Arabowie mieli duży wpływ na matematykę europejską. Dobrym przykładem na to jest fakt, że we współczesnym świecie posługujemy się cyframi arabskimi, jednak nie jest to jedynym odkryciem, które miało wpływ na nasze współczesne życie. Arabowie przetłumaczyli greckie dzieła na język arabski, dzięki czemu rozwinęła się arytmetyki i algebry, a także geometrii. Wprowadzili ułamki dziesiętne oraz rozbudowali teorię rozwiązywania równań. W zakresie medycyny Arabowie rozwinęli wiedzę na temat budowy organizmu człowieka, a także wynaleźli okulary, jako pomoc przy łagodzeniu wad wzroku.

Religia

Religią Arabów jest islam. Islam jest wiarą monoteistyczną, jej świętą księgą jest Koran, a bogiem muzułman jest Allah. Podstawą islamu jest pięć filarów wiary - pięć obowiązków, które musi spełnić każdy muzułanin (jest to m.in. pielgrzymka do Mekki, czy pięciokrotna modlitwa w ciągu dnia). Prorokiem jest Mahomet, jednak nie wszyscy go uznają. Z tego powodu muzułmanie dzielą się na dwa odłamy - szyitów (nie uznają sunny) oraz sunnitów (uznają sunnę).

Osiągnięcia kultury arabskiej miały bardzo duży wpływ na późniejsze kształtowanie się kultury europejskiej. Odkrycia i wynalazki z tamtego okresu wciąż wykorzystywane są w codziennym życiu, a niektóre elementy wyżej wspomnianej kultury przyjęły się we współczesności.


Comments

    There are no comments for this Glog.