Kružnica a kruh

In Glogpedia

by JakubD
Last updated 7 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Geometry
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Kružnica a kruh

Na presné určenie kružnice potrebujeme poznať dva údaje

KRUH- je množina bodov v rovine, ktoré majú vzdialenosť od pevného bodu (stredu kružnice) menšiu alebo rovnú pevne danému polomeru.

POLOMER:Rozmer od stredu po hranu kružnice. Pri rysovaní berieme do kružidla práve tento rozmer. Väčšinou ho označujeme malým r

STRED: bod z ktorého kružnicu začíname rysovať Väčšinou označujeme veľkým S

OBVOD KRUŽNICE

OBSAH KRUHU

KRUŽNICA- je množina bodov, ktoré majú rovnakú vzdialenosť od jedného pevného bodu (stredu kružnice).

DĹŽKA KRUHOVÉHO ÚSEKU

OBSAH KRUHOVÉHO VÝSEKU


Comments

    There are no comments for this Glog.