Kraków

In Glogpedia

by marysiaknapczyk56bafb6246cc2
Last updated 5 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
4,5,6,7,8,9,10,11,12

Toggle fullscreen Print glog
Kraków

Kraków

1.Barbakan2. Sukiennice3. Kościół Mariacki4.Muzeum historyczne miasta Krakowa5.Wzgórze Wawelskie6.Dzwon Zygmunta7.Spacer Plantami8.Kazimierz- poznawanie kultury Żydowskiej

Na wzgórzu Wawelskim istniał gród, a poniżej podgrodzie umocnione drewnianym częstokołem i obronnym wałem. W X i XI wieku powstały pierwsze budowle murowane − zamek i romańskie kościoły: katedra i bazylika romańska oraz kościół św. Feliksa i Adaukta. W roku 1000 w Krakowie utworzono biskupstwo. Od 1150 r. przy kościele zamkowym działała szkoła katedralna − najlepsza polska uczelnia przed założeniem uniwersytetu. W skarbcu katedralnym przechowywano insygnia władzy: koronę i berło Bolesława Śmiałego. W zasobnej bibliotece, która w 1100 r. liczyła 28 tytułów, przechowywano − oprócz literatury o tematyce religijnej − kilka dzieł literatury klasycznej, m.in. komedie Terencjusza, elegie Owidiusza i monografie historyczne Salustiusza.

Początki Krakowa

Co warto zwiedzić?


Comments

    There are no comments for this Glog.