Kombinatorika

In Glogpedia

by JakubD
Last updated 7 years ago

Discipline:
Math
Subject:
Prob/Stat
Grade:
8

Toggle fullscreen Print glog
Kombinatorika

KOMBINATORIKA

1

2

3

4

5

6

PRAVIDLO SÚČINU

1; 2; 3; 4; 5; Na prvom mieste 1.Na druhom mieste 2; 3; 4 alebo 5 (4)Možností pre každé druhé miesto - 66 x 4 = 24Na prvom mieste - 1, možností 24Na prvom mieste - 2, možností 24Na prvom mieste - 3, možností 24Na prvom mieste - 4, možností 24Na prvom mieste - 5, možností 24

3 TRIČKÁ2 TENISKY

3 x 2 = 6

5 x 24 = 120

KOMBINATORIKA PODROBNEJŠIE

Je to určité usporiadanie prvkov istej množiny


Comments

    There are no comments for this Glog.