Kobalt, Co

by kemija
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Kobalt, Co

Kobalt

Kemijski element Kobalt nosi u periodnom sustavu elemenata simbol Co, atomski (redni) broj mu je 27, a atomska masa mu iznosi 58,933195(5).Kobalt je čeličnosive boje, vrlo tvrd, žilav, feromagnetičan i otrovan metal. Pripada skupini prijelaznih metala.

Glavne rude: kobaltit, skuterudit

Kobalt je sjajan, plavkastobijel, vrlo tvrd, feromagnetičan metal koji ima dvije alotropske modifikacije. Do 417°C postojana je beta-modifikacija guste heksagonske kristalne rešetke, a iznad te temperature stabilna je alfa-modifikacija kubične, plošno centrirane kristalne rešetke. Kompaktana forma kobalta na zraku stabilna je sve do 300°C nakon čega počinje oksidirati. Ne reagira s vodom, a fini prah kobalta je piroforan i pri temperaturi 220-230°C reagira s ugljikom. Otapa se u razrijeđenoj sumpornoj, dušičnoj i klorovodičnoj kiselini. S aluminijem, kromom, titanijem, molibdenom, cirkonijem i drugim prijelaznim metalima tvori intermetalne spojeve. Pri temperaturi 225-230°C reagira s ugljikovim(II)-oksidom stvarajući karbid CO2C.

Uporaba/korištenjeKobalt se relativno malo koristi u elementarnom stanju; najviše se upotrebljava za proizvodnju legura, a manje količine kobalta troše se za dobivanje spojeva kobalta, bojenje stakla i porculanskih glazura te za antikorozivne obloge i neke druge specifične namjene. Jedna od tih je korištenje radioaktivnog izotopa 60Co, s vremenom poluraspada 5,27 g., u medicinskoj radioterapiji (kobaltna "bomba") te u industrijskoj radiografiji kao izvor prodornog gama-zračenja. Nove mogućnosti dobivanja kobalta u obliku finog praha povećavaju područja primjene samog kobalta u kojima dolaze do izražaja osobitosti tog metala. To su prvenstveno specijalni magnetski materijali te tvrde, vatrostalne i antikorozivne obloge.

Biološki podaciBiološka uloga: Esencijalan za većinu vrsta, uključujući i čovjeka.ToksičnostToksični unos: 500 mgSmrtonosna doza: LDˇ50 (klorid, oralno, štakor) = 80 mg kg^-1Opasnosti: Za ljude kobaltovi spojevi uglavnom imaju malu toksičnost ako se progutaju, ali izazivaju povraćanje. Sumnja se da je karcinogen. Dugotrajno udisanje kobaltove prašine nadražuje dišne putove i može izazvati kronični bronhitis, a kobaltove soli mogu uzrokovati benignu dermatozu.

Kobalt je otkrio Georg Brandt 1735. godine.

Talište: 1768 ℃Vrelište: 3143 ℃

Dobivanje kobalta:Kako se rude kobalta pojavljuju zajedno s rudama drugih metala, naročito bakra i nikla, obično se dobiva kao nusproizvod tijekom dobivanja tih metala. Dobivanje kobalta prilično je složen proces i zahtijeva brojne i različite tehnološke operacije, a vrsta i broj ovise o izvoru. U prvoj fazi prerade rode kobalta vrši se koncentriranje minerala flotacijom ili gravitacijski, a zatim se kobalt odvaja piro-, hidro- ili elektrometalurškim postupkom.

Pakiranje (uobičajeno): Nabavljivo u obliku folije, u komadima, u prahu, u obliku štapova i žice. (OPREZ)

Made by: Fany Šmit

IZVORI: Wikipedija - Kobaltwww.pse.pbf.hrhttp://www.periodni.com/hrl


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.