Køn og Identitet: Kvindernes Kamp Om Identitet

In Glogpedia

by PixiePanda
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Køn og Identitet: Kvindernes Kamp Om Identitet

1960

1973

2014

1970

Køn & Identitet: Kvindernes Kamp om Identitet

En gruppe kvinder skaber provokation i et forsøg på at frigør kvinden og skabe deres egen identitet, de kaldte sig rødstrømperne. De nægtede f.eks. at betale hele prisen for billetten fordi kvinder ikke fik lige så meget i løn.

Før kvindeoprøret i 1960’erne var det diskuterede emne inden for identitet, nationalitet. Efter oprøret blev det ændret til en diskussion omkring køn, race og klasse

Mænd havde behersket over kvindens krop i århundreder, men nu begyndte kvinderne at kæmper for retten over deres egen krop. P-pillen blev frigjort og i 1973 bliver loven om abort vedtaget

I den verden som vores forældre kom til blev kvinder set som ringere og ustabil arbejdskraft i forhold til mænd. Kvinder var dårligt uddannede og oplæring af kvinder var en dårlig investering, fordi man mente de altid ville være fraværende pga. Graviditeter, barselsorlov og familieforpligtelser. I mange år havde man prøvet at ændre det synspunkt.

I dag lever kvinder mere individualistisk og kontrolleret. I dag er kroppen et konkurrenceparameter. Noget udvendigt. Det handler om at få sin krop til at ligne et standardideal skabt af medierne. Det handler mere om at den perfekte krop end det enkelte menneskes personlighed


Comments

    There are no comments for this Glog.