Kloning

In Glogpedia

by haeunpark22
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Biology
Grade:
8,9,10,11

Toggle fullscreen Print glog
Kloning

Kloning

Kloning innebär att man skapar en genetisk kopia av en särskild individ, alltså att skapa flera individer med samma arvsanlag, därmed likadana egenskaper. Men det förekommer också naturlig kloning, vilket är då sättet bakterier, vissa encelliga organismer och till och med vissa växter förökar sig på. Fast den slags kloning som inte sker naturligt är kloning som sker i laboratorier.

En klonad individ har nästan alla arvsanlag gemensamt med sin "förälder", faktum är att man inte riktigt kan säga att en klon har en förälder eftersom kloningen egentligen är en kopia, men istället kan man säga att det är sin "far" eller "mor", bara förskjutet i tiden. Men kloningen har inte alltid alla gener gemensamt med sin förälder, utan det finns små skillnader eftersom både människor och djur också formas i samspel med miljön, alltså att den miljön som kloningen lever i och av den mat den äter kan kloningen påverkas och få andra egenskaper. Dessutom finns det ändå vissa små skillnader mellan "föräldern" och kloningen eftersom cellkärnan inte innehåller alla individens arvsanlag, utan en liten del finns i cellens mitokondrier, därför får kloningen en del gener från den som donerade ägget.

Vad är kloning?

Är kloning exakt lika?

Hur går det till?

Användningsområde

Kloning är en mycket osäker teknik som inte har används mycket i tiden, men många forskningar och undersökningar görs. Hittills har man inte ens försökt sig på att klona en människa, eftersom man inte är säker om vad riskerna kan bli av det. Men kloning av möss i laboratorier har gjorts och vissa klon av råvaror existerar. Den absolut första kloningen av en vuxen djur var fåret Dolly, som man lyckade klona fram år 1997. Sedan, den 1 april 2005 stiftades en ny lag i Sverige om att det är helt förbjudet med kloning av en hel människa, vilket kallas reproduktiv kloning. Fast däremot är det tillåtet att under vissa omständigheter klona mänskliga embryon, terapeutisk kloning.

Det finns två metoder till hur en kloning kan gå till.... Reproduktiv kloning: 1. Honans ägg befruktas av hanens spermier i ett provrör, kallas för provrörsbefruktning. 2. Det tidiga embryot klyvs i två delar. 3. De två delarna förs in i var sin fostermoder. 4. Efter att embryot utvecklats föder mamman två genetiska ungar.

Sveriges lagar

Kloning är en mycket osäker teknik som inte har används mycket i tiden, men många forskningar och undersökningar görs. Hittills har man inte ens försökt sig på att klona en människa, eftersom man inte är säker om vad riskerna kan bli av det. Men kloning av möss i laboratorier har gjorts och vissa klon av råvaror existerar. Den absolut första kloningen av en vuxen djur var fåret Dolly, som man lyckade klona fram år 1997. Sedan, den 1 april 2005 stiftades en ny lag i Sverige om att det är helt förbjudet med kloning av en hel människa, vilket kallas reproduktiv kloning. Fast däremot är det tillåtet att under vissa omständigheter klona mänskliga embryon, terapeutisk kloning.

Terapeutisk kloning: 1. Man tar en vanlig kroppscell från djuret man vill klona, ur den kroppscellen tar man fram cellkärnan, där cellens arvsanlag ligger. 2. Sedan, från vilken hona som helst av samma art tar man ett befruktat ägg och från det opererar man bort cellkärnan. 3. Cellkärnan man opererat bort förs sedan in i ett kärnlös ägg. På så sätt får man ett ägg med en cellkärna, som inte innehåller sina egna gener, utan istället gener från den individ som ska klonas. 4. Äggcellen läggs sedan i en skål med näringsämnen, då börjar den dela sig och utvecklas då till en embryo. 5. Embryon planteras in i livmodern hos en foster moder, där det utvecklas till en färdig unge. 6. Det klonade ungen föds.

Källor: so-rummet.sekloning.seforskning.sene.sehenrikbranden.segenetik.nu


Comments

    There are no comments for this Glog.