Kepentingan kepelbagaian sumber bumi kepada manusia

In Glogpedia

by cita8
Last updated 6 years ago

Discipline:
Partners
Subject:
Energy

Toggle fullscreen Print glog
Kepentingan kepelbagaian sumber bumi kepada manusia

LOGO KITAR SEMULA

Kehidupan di Bumi bergantung kepada sumber - sumber ini.

Pemeliharaan - Penyelenggaraan sumber BumiPemuliharaan - Penggunaan sumber Bumi dengan bijak

MAKSUD

a) Udara e) Bahan apib) Air fosilc) Tanah f) Haiwan &d) Mineral tumbuhan

SUMBER BUMI

KEPENTINGAN

Kepentingan Kepelbagaian Sumber Bumi Kepada Manusia

Boleh diperbaharui

TIDAK BOLEH DIPERBAHARUI

AIR

UDARA

MINERAL

BAHAN API FOSIL

ARANG BATU

a) mengekalkan kesihatanb) mengekalkan kesuburan tanah & menghalang hakisan tanahc) mengelakkan kepupusan tumbuhan(reflesia) dan haiwan (orang utan)d) mengekalkan dan menanam semula hutane) memastikan sumber bumi tidak dibazirkan dan tahan lama

SEBAB UNTUK MEMELIHARA

PERLUNYA MELINDUNGI SUMBER - SUMBER BUMI# Udara, air dan tanah dikitar semula dalam alam semulajadi# Tumbuhan dan haiwan membiak dengan sendirinya


Comments

    There are no comments for this Glog.