Kepentingan Bentuk Muka Bumi

In Glogpedia

by BESTARI4
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography

Toggle fullscreen Print glog
Kepentingan Bentuk Muka Bumi

Kepentingan Bentuk Muka Bumi

SWITZERLAND,PULAU JAWA, THAILAND,TONLE SAP

-Pertanian>kegiatan ekonomi penting di Indonesia.-Di Pulau Jawa,pertanian dijalankan di tanah pamah & cerun bukit.-Pertanian dijalankan di cerun bukit>penduduk sgt padat-Lava bes daripada gunung berapi menyuburkan tanah cerun teres dibina.-Cerun-cerun dipotong untuk membentuk rangkaian teres>penanaman padi sawah.-Penanaman padi di teres cerun bukit banyak dijalankan di kawasan selatan Surabaya.-Terdapat pertanian yang dijalankan di cerun bukit yang ditereskan juga seperti di Tanah Tinggi Cameron yang ditanami teh dan sayur-sayuran.

-Bahagian barat lautnya-Pergunungan Jura-Bahagian selatan dan timurnya-Banjaran Alps(gunung lipat muda)-Memajukan tanah tinggi>kawasan pelancongan-Kegiatan utama>pelancongan-Menerima ramai pelancong dari Jerman,United Kingdom,Amerika Syarikat dan Perancis.-Suhu musim panas yang sederhana panas 14oC di Switzerland menarik ramai pelancong untuk mendakigunung.-Gunung Matterhorn>sering dikunjungi pendaki.-Pada musim ini, kawasan di luar bandar Interlaken>di antara Tasik Brienz dengan Tasik Thun>Pergunungan Alps menjadi tapak perkhemahan-Tasik Brienz & Tasik Thun>kemudahan berperahu

Kepentingan Tanah Tinggi di SWITZERLAND

-Sungai>kaedah pengangkutan utama Thailand-Sungai utama>Menam Chao Phraya>jalan air paling penting.-Menam Chao Phraya dan cawangan -cawangannya>Me Ping,Me Wang,Me Yom,Me Nam menghubungkan kawasan pedalaman di utara dengan bandar utama>Bangkok di muara sungai.-Kayu jati dari Pergunungan Utara dihanyutkan melalui cawangan-cawangan Menam Chao Phraya ke Nakhon Sawan.

Kepentingan Cerun Bukit di Pulau Jawa untuk PERTANIAN

Geografi

Kepentingan Saliran Di THAILAND

Kepentingan Tasik di Tonle Sap,Kampuchea Untuk Perikanan

-Tonle Sap juga dikenal>Tasik Besar di bahagian barat negara Kampuchea.-Tasik ini>tasik air tawar semula jadi terbesar rantau Asia Tenggara.-Tasik ini menjadi empangan semula jadi>Sungai Mekong.-Sungai Tonle Sap menghubungkan Sungai Mekong ke tasik ini.-Penangkapan ikan di tasik-tasik Malaysia tidak begitu penting berbanding dgn Tonle Sap>saiz tasik di Malaysia tidak begitu besar.-Isipadu air Tonle Sap berubah mengikut musim. Pada musim hujan>bulan Jun-November>saiznya menjadi kira-kira 4 700 km2.


Comments

    There are no comments for this Glog.