Kepelbagaian Sumber di Bumi

In Glogpedia

by USAHA12
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Energy & Environment

Toggle fullscreen Print glog
Kepelbagaian Sumber di Bumi

Sumber yang penting di Bumi. Semua jenis hidupan Bumi memerlukan air untuk hidup

Kepelbagaian Sumber di Bumi

AIR

Sumber-sumber Bumi :

UDARA

TANAH

Bumi dikelilingi oleh lapisan udara di panggil atmosfera yang melindungi kita daripada sinaran berbahaya Matahari.Udara mengandungi nitrogen, oksigen, karbon dioksida, gas nadir dan wap air. Udara diperlukan untuk respirasi, pereputan, pembakaran & fotosintesis

UNSUR : bahan yang terdiri daripada satu jenis atom sahaja. Unsur ialah bahan yang paling ringkas dan tidak boleh diuraikan oleh tindak balas kimia biasa

Tanah ialah lapisan pertama zarah-zarah di permukaan bumi. Tanah mengandungi sumber seperti air, udara, humus dan mineral.Ia juga habitat bagi pelbagai tumbuhan & haiwan

Tanah kaya dengan bijih mineral yang penting untuk menghasilkan logam. Bijih dipanaskan di dalam relau bagas yang besar untuk mendapatkan logam.

MINERAL

Bahan api fosil terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang tertimbus di dalam tanah dan dikenakan tekanan dan haba yang tinggi. Contohnya arang batu, gas asli dan petroleum

Bahan Api Fosil

HIDUPAN

Tumbuhan & haiwan merupakan sumber-sumber untuk makanan, pakaian, bahan binaan dan bahan api. Bahan-bahan ini merupakan keperluan asas manusia

Unsur, Sebatian, Campuran

SEBATIAN : Suatu bahan yang terdiri daripada 2 unsur atau lebih yang bergabung secara kimia. Unsur-unsur dalam sebatian tidak boleh diasingkan melalui kaedah fizikal kerana ia bergabung bersama secara kimia

CAMPURAN : terdiri daripada 2 komponen atau lebih yang bercampur bersama. Komponen-komponen itu tidak bergabung secara kimia dan merupakan unsur atau sebatian. Ia boleh merupakan pepejal, cecair atau gas

Cara-cara memelihara & memulihara sumber-sumber bumi

AIR : Rawat bahan kimia di kilang sebelum mengalirkannya ke sungai/laut, penggunaan baja & racun terhad, mengelakkan pencemaran air

UDARA : Bina cerobong asap di kilang, wujudkan lebih banyak hutan simpanan, pengunaan hidroklorofluorokarbon

TANAH : Kurangkan penggunaan plastik, baja & racun perosak, tanaman menutup bumi untuk menghalang hakisan tanah, kajian alam sekitar

MINERAL : Kitar semula benda-benda yang dibuat daripada logam, mengguna cara lebih berkesan untuk melombong mineral

BAHAN API FOSIL : Cari sumber bahan api baru seperti tenaga suria, kurangkan pembaziran bahan api seperti penggunaan petroleum dan elektrik

TUMBUHAN & HAIWAN : Wujudkan lebih banyak hutan simpan, kitar semula buku / suratkhabar, penghutanan semula, menguatkuasa undang-undang perlindungan spesis terancam


Comments

    There are no comments for this Glog.