Kemerosotan Melaka

In Glogpedia

by dinamik27
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
World History

Toggle fullscreen Print glog
Kemerosotan Melaka

Sejarah Tingkatan 1Bab 6:KemerosotanMelaka

Masalah perpaduan 1. Perlantikan Tun Mutahir sebagai bendahara Melaka menimbulkan semula persaingan orang Melayu dengan orang India Muslim kerana amalan pilih kasih dalam pentadbiran.2. Perebutan pengaruh wujud antara Laksamana Khoja Hassan dengan Tun Mutahir (keturunan India Muslim)3. Rakyat Melaka berpecah belah

Kelemahan Pemimpin 1. Tun Mutahir bersikap pilih kasih.Timbul perasaan iri hati pembesar lain terhadap Bendahara Tun Mutahir2. Sultan Mahmud Shah jatuhkan hukum bunuh terhadap Tun Mutahir dan ahli keluarganya tanpa usul periksa. 3.Sultan Ahmad Shah pemerintah yang lemah dan tidak cekap.4.Bendahara Tun Perpatih Putih yang gantikan Tun Mutahir – uzur/sakit

Punca - PuncaKemerosotan Melaka

Kelemahan Askar Melaka 1. Angkatan Perang Melaka tidak mempunyai struktur yang lengkap2. Senjata Portugis lebih moden dan lengkap. 3. Askar Portugis lebih terlatuih.4.Askar Portugis mendapat sokongan daripada pangkalan tentera di Goa, India.5. Askar upahan Melaka dari Jawa melarikan diri.

Kedatangan PortugisSebab-sebab Kedatangan Portugis 1. Penyebaran Agama Kristian2. Kegiatan Perdagangan- Ingin menguasai perniagaan rempah di timur dan menguasai jalan perdagangan utama iaitu Selat Melaka3. Penemuan jalan laut.


Comments

    There are no comments for this Glog.