Keizer Nero

In Glogpedia

by ankebastini
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Ancient History

Toggle fullscreen Print glog
Keizer Nero

Nero was totaal niet geliefd bij zijn volk. Hij beging vele misstappen die door hen niet werden geapprecieerd. Zo liet hij in zijn drang naar absolute macht zijn 14-jarige stiefzoon Brittanicus op brute wijze vermoorden. Niet veel later liet hij ook zijn moeder, die het voorzien had op zijn macht, uit de weg ruimen. Vervolgens scheidde Nero van zijn vrouw Octavia, hertrouwde hij met de beeldschone Poppaea en liet hij Octavia om het leven brengen. Enkele jaren later kreeg Nero ruzie met de inmiddels zwangere Poppaea en schopte haar net zo lang in haar buik totdat ze dood was.

Wie is hij?

Nero was een van de vele keizers die Rome ooit gehad heeft. In de geschiedschrijving heeft Nero de reputatie gekregen als één van de aller slechtste keizers uit de Romeinse geschiedenis. Zo zou hij zijn eigen zwangere vrouw doodgeschopt hebben en had hij fluitend en zingend toegekeken terwijl een groot deel van Rome in brand stond.

Aan de macht

Nero werd na de dood van zijn vader, keizer Claudius, in 54v.C. keizer van Rome. Hij was toen 16 jaar. Hij heeft zijn positie grotendeels te danken aan zijn moeder, Agrippina, die, omdat ze zelf ook macht wilde hebben, trouwde met keizer Claudius. Zij heeft mogelijks zelfs de opdracht gegeven om Claudius te vergiftigen, zodat Nero aan de macht zou komen.

Brand in Rome

Keizer Nero

Goede keizer?

In 64 liet hij Rome in brand steken om ruimte te maken voor een nieuw groot paleis. Terwijl de vlammen grote delen van de stad verslonden, keek Nero vervolgens van een afstandje vrolijk toe, zong een aantal liederen en tokkelde wat op zijn lier. Na afloop van de brand gaf hij de christenen de schuld van de ramp en liet hen in grote aantallen voor de leeuwen werpen. Uiteindelijk had de bevolking van Rome genoeg van zijn heerschappij en moest Nero in 68 de stad ontvluchten. Omdat hij te laf was om zelfmoord te plegen, liet hij zich uiteindelijk om het leven brengen door zijn slaaf.


Comments

    There are no comments for this Glog.