Karel Erfenis

In Glogpedia

by mukrabe
Last updated 8 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies
Grade:
6

Toggle fullscreen Print glog
Karel Erfenis

1

3

Voorbeelden: -Iemand laten uitpraten-Paraplu meenemen als het regent.- Appeltaart alleen met appels gemaakt.

Karels Erfenis.

Centralisatiepolitiek = bestuur vanuit 1 centraal punt, persoons of orgaan.

Gewoonterecht = ongeschreven regels die normaal gevonden worden door een groep of volk.

2

Eenheid in Europa:Christenheid

Driedeling Europa:Oost-FranciëMiddenstukWest-Francië

Europa wordt zwak.Eenheid binnen Europa blijft toch behouden.


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.