Juràssic

In Glogpedia

by Magmarc
Last updated 8 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Prehistory

Toggle fullscreen Print glog
Juràssic

El període juràssic dura 200 milions d’anys després del triàsic, fins que 146 milions d’anys després comença el cretaci.El juràssic es divideix en 3 parts:Lias (inferior) Durant el juràssic inferior, Pangea es va dividir en Nord- Amèrica, Euràsia i Gondwana (es va començar a fragmentar). El nivell d’aigua va començar a apujar amb els moviments sísmics de la des fragmentació dels continents i l’elevació de serralades.Dogger (mitjana) En el període Juràssic mitjà el clima mundial es va anar suavitzant.Malm (superior)En el Juràssic superior, gran part del nostre planeta estava coberta de grans selves. Però part del que avui és Europa i Amèrica del Nord romania inundada per mars poc profunds.

El Juràssic

Fauna terrestre Les primeres granotes apareixen en el Juràssic. Els cocodrils es trobaven ja plenament establerts. En aquest període els sauròpodes van augmentar significativament la seva mida, com Diplodocus i Braquiosaures. Els depredadors també van créixer adaptant-se a noves metodologies de caça.

VEGETACIÓEl paisatge Juràssic és més ric en vegetació que el del triàsic, especialment en latituds altes. La calor i el clima humit. Els paisatges Juràssics estaven dominats per Cycadophyta

Fauna aèria En aquest període apareixen les primeres aus de petita grandària. Però el que en realitat dominava els cels en aquests temps va ser els grans pterosaures.

Fauna aquàticaDurant el Juràssic les més evolucionades formes de vida marina eren els peixos i els rèptils. Els ictiosaures sobreviuen al canvi de període.


Comments

    There are no comments for this Glog.