Julius Lothar Meyer (IASLfiq)

by IASLfiq
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
10

Toggle fullscreen Print glog
Julius Lothar Meyer (IASLfiq)

Julius Lothar Meyer va nèixer el 19 d'Agost de 1830 a Varel, Baixa Saxonia.Va morir l'11 d'Abril de 1895 a Tübingen.Era un metge i químic alemany contemporani, que va competir amb Dimitri Mendelév per la creació i ordre de la primera taula dels elements químics.

Biografía (estudis):Meyer va realitzar els seus estudis a les universitats de: Zurich, Würzburg, Heidelberg i Königsberg.Al 1867 va ser catedràtic de ciències naturals a Eberswalde i des de l'any 1876 va ser professor de química a l'universitat de Tübingen.

Dades principals:

URL: http://web.lemoyne.edu/?giunta/MEYER.JPG

Descobriments:Un dels seus descobriments més importants va ser la demostració de que l'oxigen es fixa a l'hemoglobina de la sang per formar un nou compost químic (oxihemoglobina) i és transportat per aquesta molècula present en els glòbuls vermells.

URL: http://www.chemheritage.org/discover/online-resources/chemistry-in-history/themes/the-path-to-the-periodic-table/meyer-and-mendeleev.aspx

El 1870 presenta el descobriment de la Llei Periòdica (les propietats dels elements són funcions periòdiques de la seva massa atómica) tot i que Mendelieev el va presentar primer així que Meyer no va tenir el mèrit. Els dos relacionaven el volum dels àtoms amb el seu pes.

Al 1864, cinc anys abans del primer anunci del sistema periòdic de Mendeleev, Meyer havia produït una taula de només 28 elements que s'enumeren per la seva valència. (València= representa la combinació de potència d'un element). Els 28 elements van ser principals gairebé en la seva totalitat del grup. Va incorporar metalls de transició en una altra taula al 1868 que va enumerar els elements en ordre de pes amb elements amb la mateixa valència en una columna donada. Això va ser abans del que la taula de Mendeleev (1869), però per desgràcia, la de Meyer no es va publicar fins a 1870.

Meyer i la taula periòdica:

Mendeleev i Meyer no tenien coneixement de treball dels altres fins que succeís això. Més tard, Meyer va admetre que el rus havia publicat per primera vegada sobre el sistema periòdic dient que les seves idees coincidien amb les de Mendeleiev. En el cas de Meyer, la propietat que va triar va ser el volum atòmic d'un element i es representa enfront del seu pes atòmic.

http://www.culodecebra.com/blog/hh-0506-tabla-periodica-elementos-julius-lothar-meyer-quimica-volumen-atomico-clasificacion.jpg

Sokayna Dahouti, Laia Ortega, Ingrid Surós i Anna Villar (4tESO)


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.