Joseph John Thomson

In Glogpedia

by potargentjeroen56af54a384f1c
Last updated 6 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Chemistry
Grade:
1,2

Toggle fullscreen Print glog
Joseph John Thomson

Winnaar Nobelprijs van de Natuurkunde 1906

Atoommodel-> ondeelbaar-> onvernietigbaar-> atomen deelbaar: positieve matrix, negatieve deeltjes --> krentenbrood-> massa van waterstofatoom als atoommassa eenheid = de dalton--> chemische reactie = recombinaties van atomen

Groot - Brittanië1856 - 1940

My name is Joseph John Thomson

DaltonTHOMSONRutherfordBohr

Kathodestralen, een geheimzinnige straling die vanuit de negatieve elektrode (kathode) wordt voortgebracht wanneer over twee elektrodes in een bijna luchtledige buis een zeer hoge elektrische spanning wordt aangebracht. In tegenstelling tot licht en röntgenstraling vermoedde Thomson dat kathodestralen geen elektromagnetische golven waren, maar uit deeltjes bestonden. Om dit te onderzoeken voerde hij experimenten uit waarbij deze straling door magnetische velden werden afgebogen en de mate van afbuiging werd gemeten.In 1897 maakte Thomson bekend dat kathodestralen bestonden uit een stroom negatief geladen deeltjes, die hij "corpuscles" (lichaampjes) noemde. Later werden ze elektronen genoemd. Zo'n elektron was veel kleiner dan een atoom. Dus beredeneerde hij dat elektronen wel eens onderdeel zouden kunnen zijn van het atoom zelf.

Certificaat: nobelprijswinnaar 1906"Voor zijn theoretisch en experimenteel onderzoek naar de geleiding van elektriciteit door gassen."Ontdekking van het elektron!


Comments

    There are no comments for this Glog.