Johann Sebastian Bach

In Glogpedia

by Anatea
Last updated 6 years ago

Discipline:
Arts & Music
Subject:
Music

Toggle fullscreen Print glog
Johann Sebastian Bach

Općenito ga se smatra jednim od najvećih skladatelja svih vremena. Njegova se djela odlikuju intelektualnom dubinom, tehničkom zahtjevnošću i umjetničkom ljepotom, te su bila nadahnuće gotovo svim skladateljima europske tradicije, od Mozarta do Schönberga.

Ostavši bez roditelja u desetoj godini života, preselio se k starijem bratu, Johannu Christophu Bachu , orguljašu u obližnjem Ohrdrufu

Johan Sebastian Bach

Biography

Famous Works

Achievements

Rođen je u tirinškom gradu Eisenachu, u današnjoj Njemačkoj. Bio je najmlađe dijete Johanna Ambrosiusa Bacha, orguljaša crkve sv. Jurja i direktora gradskog orkestra, i Marije Elisabethe Lämmerhirt Bach, kćeri uglednoga gradskog krznara.


Comments

    There are no comments for this Glog.