Jødedom

In Glogpedia

by rebeccaelbaek
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Jødedom

Messias betyder 'den salvede', og er en betegnelse for kongen, som blev indviet ved salvingsceremoni. Folket ledte efter en ny messias, som skulle føre dem tilbage til Israel.

Info - ...Historie og myte er blandet sammen til en helhed. Dette udgør deres bibelhistorie, som er tæt forbundet med deres forestillinger. - ... Forestillinger om skabelse, udvælgelse, pagt, åbenbaring, lov og forløsning

JødedomJødiske forestillinger

This is the main site!

Jødernes fællesskab om religiøse forestillinger bliver fastholdt på trods af den store geografiske spredning. De er gode til at overholde deres rituelle livsmønster.

Eksil: Når man er tvunget til at opholde sig et andet sted end sit hjemland.Eksilet i Babylon spiller en stor rolle i Jødedommen.

Sefardiske jøder: Jøder fra Spanien eller Portugal. Disse jøder var de første jøder i Danmark.Ashkenaziske jøder: Jøder der stammer fra Tyskland, Frankrig eller Rusland. Deres livsvilkår var præget af undertrykkelse, hvilket har gjort kulturen indadvendt.

Den grundlæggende klassifikation mellem jøder og ikke-jøder fastholdes gennem Torahens rituelle og etiske bestemmelser

Eksilet tolkes både positivt og negativt. Positivt, da Gud førte folket ud af Ægypten, og da babylonerne blev besejret af perserne, så folket kunne vende tilbage til deres land. Og negativt fordi det er en straf fra Gud for frafald.

Jøderne er udvalgt af Gud til en bestemt opgave.Opgaven er at skabe fred mellem alle mennesker på jorden.Gud indgår en pagt med Abraham, som er stamfader for det jødiske folk i Israel, og dette land skal tilhøre hans efterkommere for altid.I pagten indgår de en aftale om, at alle jødiske mænd og drenge skal omskæres

Abrahams folk tilbringer en periode i Egypten pga. hungersnød, men Moses leder Jødernes udfrielse.Dette bestemte Gud.


Comments

    There are no comments for this Glog.