Joaquim Ruyra

by BernatDeGraciaHeredia
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Writing

Toggle fullscreen Print glog
Joaquim Ruyra

-Mestre literari d'escriptors com Josep Pla, Salvador Espriu o Lluis Ferran de Pol.-Es forma en la lectura dels clássics com Homer, Servantes y Shakespear.-Comença amb la literatura castellana però finalment només acava escrivint en català.-Escrvia obres curtes però de calitat.-Un dels millors literaris catalans.-Narrador innat i gran motivador.-El seu univers lituerari es fixa en el mar i la costa.-Parla de Blanes en algunes de les seves obres literàries, poble coster d'on provenia la seva família-Va estudiar la carrera de Dret-Fou traductor i escriptor d'articles filosòfics.

Accomplishments

1858: Girona 27 de septembre (neix)1939: Barcelona 15 de maig (mort)1902: redacta la seva 1a obra1969: redacta la seva última obra

This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.This is the place to tell about some of the great things your person accomplished.

Lasting Impact

Mestre insigne de les lletres catalanes. Potser el més gran escriptor que de qualsevol llengua fins avui he conegut — Salvador Espriu

Citations

Enter your source list- MLA format- At least one book and one Internet source- Use EasyBib to help you

Biography

Timeline

Joaquim Ruyra

Your text here


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.