Jedynka

In Glogpedia

by Semex
Last updated 5 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Jedynka

Jedynka

I Jej Historia

Przybywa dzieci, które dowożone są z okolicznych wsi. Klasy przepełnione, po czterdzieścioro pięcioro uczniów. Rozpoczyna się generalny remont.

grupa około 100 dzieci rozpoczyna we wrześniu naukę. Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 zostaje Pan Mikołaj Bałysz. Klas jest niewiele a dzieci w drugich klasach mają nawet po 15 lat.

1940

remont generalny, który ciągnął się od czerwca 1961 roku. Nasi uczniowie musieli uczyć się na drugą zmianę w Szkole Podstawowej Nr 3.

szkoła otrzymuje imię króla polskiego Bolesława Chrobrego. Są to lata rozkwitu szkoły.

Sukcesy odnoszą zespoły sportowe, recytatorskie, muzyczny i fotograficzny. Działa prężnie harcerstwo i spółdzielnia uczniowska „Tęcza”.

1950

History

1950

1960

1970

1980


Comments

    There are no comments for this Glog.