Jean Jacques Rousseau

In Glogpedia

by saurdal
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Historical biographies

Toggle fullscreen Print glog
Jean Jacques Rousseau

Jean Jacques Rousseau blr født i 1712, han var en fransk filosof og forfatter. Rousseau var opptatt av naturen og han mente at mennesket var godt, men ble ødelagt av den private eiendomsretten. Han mente det førte til egoisme, maktkamp og tyrannisk styre. Hans hovedverk kalles for Emile ou de l'éducation (Emile – eller om oppdragelse) Som handler om barneoppdragelse.

prestasjoner

1712 - Født1741 - Paris1749 - vant priskonkuranse1761 - La Nouvelle Hèloïse 1762 - Emile ou de l'éducation1778 - Død

Inspirerte den franske revolusjonen.Brakte med seg et nytt noteskriftsystem til ParisI 1749 vant han en priskonkurannse med Discours sur les sciences et les arts som fikk stor oppmerksomhet.

Dagen i dag

Han har vært med på å forme menneskerettighetene.

Kilder

Kildeliste- https://snl.no/Jean-Jacques_Rousseau- http://no.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau-http://manoflabook.com/wp/?p=9381

Jean Jacques Rousseau

Biografi

Tidslinje

Festlige fakta

Hadde fem barn, alle havnet i barnehjem.Stor fan av italiensk musikk og opera.Geneva var en bystat når Rousseau levde. Han pleide å signere verkene sine "Jean Jacques Rousseau, borger av Geneva"


Comments

    There are no comments for this Glog.