Jean Baptiste Lamarck

In Glogpedia

by cereyan
Last updated 5 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies
Grade:
2,3,4,5,6,7,8

Toggle fullscreen Print glog
Jean Baptiste Lamarck

Jean-Baptiste Lamarck (1 Ağustos 1744 - 18 Aralık 1829) Fransızdoğa bilimci. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla bilinir. "Kazanılmış karakterlerin iletimi" tezi oldukca büyük tartışma yaratmış, genetik aktarım prensiplerinin ortaya konmasıyla görüşleri geçerliliğini yitirmiştir.

JEAN BAPTİSTE LAMARCK

Lamarck’a göre, en basit canlılar ‘kendiliğinden oluş’ yoluyla oluşuyordu ve en kompleks canlılar bu ‘kendiliğinden türeyen’ canlılardan evrimleşiyordu.İnsan en yüksek mükemmelliği temsil ettiği için, canlılar insana yaklaştıkları ölçüde mükemmeldi. İnsan evrimin en son ürünüydü.

Bilinen en ünlü örneğe göre zürafaların boyunları yüksek dallardaki yaprakları yiyebilmek için uğraşmaları sonucunda uzamıştır ve bu özellik sonraki nesillere aktarılıp türün özelliği olmuştur.

Lamarck için çevresel değişiklikler öncedir, bunlar canlıdaki değişime sebep olur.

Lamarck, Darwin’den önce maymunumsu canlılardan insanın evrimleştiğini açıkça söyledi.

Lamarck kendi döneminin ilk büyük botanikçisidir.

Bitki ve hayvan örneklerinin sınıflandırılmasını ileri süren modern müze kolleksiyonculuğu kavramını ilk ortaya atanlardandı.

Lamarck evrim teorisini sistematik biçimde ilk ortaya koyan kişidir.


Comments

    There are no comments for this Glog.