Jødedommen

In Glogpedia

by klarahyldgaard
Last updated 6 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies
Grade:
12

Toggle fullscreen Print glog
Jødedommen

De ældre retninger1) Kabbalah: Tolker på toraen ved at se på den som fuld af skjulte betydninger. Søger at afkode denne. De har en indviklet tolkning af eksistenstilværelsen. Sættes i forbindelse med magisk praksis. 2) Hasidisme: Almindelige og ulærte mennesker skal gennem deres arbejde birdage til at genoprette den kosmiske orden. Igennem dette arbejde kan man blive Tzaddik hvis man opnår et højt åndeligt niveau. Nogle af disse Tzaddikker bliver ophøjede til åndelige ledere for mindre samfund. Disse ledere kaldes for Rebbe.

Trosretninger

1600-tallet - Kabbalah1700-tallet - Hasidisme1800-tallet - Reformjødedommen1800-tallet - Ortodoks Jødedom1800-tallet - Konservativ Jødedom

De moderne retninger3) Reformjødedommen: Også kaldet liberal jødedom.Prøver så vidt muligt at tilpasse sig majoritetssamfundet. De lægger vægt på de etiske regler, og i mindre grad de rituelle. De tolker hermed på Torahen.4) Ortodoks jødedom: Opstod som en protest mod reformjødedommen. Toras og Talmuds guddommelige åbenbaring er en evig gyldig sandhed, og det er derfor ikke muligt at forandre kravene til den Halakhiske livsform. Det er en moderne retning, som ikke vender ryggen til det moderne liv, men ser positivt på deltagelsen i samfundslivet. 5) Konservativ jødedom: En blandingsform af de to retninger. Den har både den videnskabelige tilgang fra reformjødedommen, men har også beholdt den rituelle praksis fra den ortodokse jødedom.

Det helt centrale i jødernes gudsbillede er, at der kun er én gud. - altså en monoteistisk tro. Gud har en dobbelthed. På den ene side er han transcedent. Dvs. han er almægtig, uendelig og alvidende og herved uenfor retaivitetens begrænsning. Han er samtidig også immanent. Dvs. han er tilstede i verden. I de fleste perioder af jødedommen har man ikke måtte lave en afbildning af gud, kun sprogligt. gud er både streng og mild. han er den medfølelende, men retfærdige dommer.

JødedomRetninger og gudsbegreb

Trosretninger

Tidslinje

Gudsbillede


Comments

    There are no comments for this Glog.