Jan Žižka l.

In Glogpedia

by karausovalup
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
History

Toggle fullscreen Print glog
Jan Žižka l.

Vozová hradba

Jan Žižka* 1360 Trocnov t 1424 Přibyslav

Václav lV.- slabý král

Husité v boji za pravdu

Husitské zbraně

1) halapartna2) kopí 3) sudlice 4) sekera 5) sudlice 6) šídlo 7) meč 8) okovaný cep 9) kropáč, 10) řemdih, 11) sudlice

Husitský praporec s kalichem

Řemdich

Kuše

Prak

Kropáč

Palcát

Smrt u Přibyslavi

NIKDY NEBYL PORAŽEN!


Comments

    There are no comments for this Glog.