Jan Paweł II

In Glogpedia

by wiesia36
Last updated 6 years ago

Make a copy Make a copy function allows users to modify and save other users' Glogs.

Discipline:
Social Studies
Subject:
Religious Studies

Toggle fullscreen Print glog
Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Jego ojciec - również Karol służył zawodowo w wojsku. Matka Emilia z domu Kaczorowska dorabiała jako szwaczka. Był ministrantem. Grał w piłkę nożną na pozycji brzamkarza. Jego hobby to turystyka, sport i teatr.W 1929r. Gdy Karol miał 9 lat w wieku 45 lat umiera jego matka. Wkrótce potem, bo w 1932 roku na szkarlatyne (płonicę) umiera jego brat, który był lekarzem. W gimnazjum objawił się talent aktorski i pisarski Karola Wojtyły. W maju 1938r. zdaje egzamin dojrzałości.

Kraków

1 XI 1946- kapłan1958 - biskup1964 - arcybiskup1967 - kardynał16X1978 - zostaje papieżem

Ze względu na studia przeprowadza się z ojcem do Krakowa i mieszka w suterenie, która nalżała do rodziny matki przy ulicy Tynieckiej 10. Na Uniwersytecie Jagillońskim studiuje filologie polską tylko przez rok. Studia przerywa wybuch II Wojny Światowej. Aby chronic się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec w 1940r. podejmuje przcę w kamieniołomach, w których wydobywano wapień do produkcji sody. Rok później podejmuje pracę w fabryce sody Solvaj. Jesienią 1942r. wstępuje do krakowskiego Seminarium Duchownego, które działało w konspiracji. W 1941r. umiera jego ojciec. 17. Pisze pod pseudonimami Andrzej Jawień i Stanisław Andrzej Gruda. Był związany z Teatrem Rapsodycznym. Napisał utwór dramatyczny „Brat Naszego Boga” utwór literacki „Przed sklepem jubilera”.W 1944 roku znalazł schronienie w Pałacu Biskupim.

Jan Paweł II odszedł do domu Ojca 2 kwietnia 2005r. o godz. 21.37. Został pochowany 8 kwietnia w podziemiach bazyliki św. Piotra. Podczas pogrzebu wierni wołali „Santo Subito”. Wiele osób nazywa Jana Pawła II Wielkim

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Jan Paweł II

Wadowice

Ważne daty

Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się


Comments

    There are no comments for this Glog.