Jan Kochanowski ojcem poezji polskiej

by wstan
Last updated 7 years ago

Discipline:
Language Arts
Subject:
Literature

Toggle fullscreen Print glog
Jan Kochanowski ojcem poezji polskiej

Etapy życia poety:studencki – 15 latKraków, Królewiec, Padwadworski – 15 lat dworzaninsekretarz Zygmunta Augustaziemiański – od ok. 1574 r.Czarnolas (harmonia, spokój)tragedia (śmierć Urszulki)

Jan Kochanowski1530-1584ojciec poezji polskiej

"Urszula Kochanowska"Bolesław Leśmian

Dzieła poety:

ZASŁUGI J. KOCHANOWSKIEGOnajwybitniejszy twórca polskiego renesansu,największy poeta literatury staropolskiej,twórczość w języku polskim,wzór dla poetów,uważany za pierwszego wieszcza narodowego.CECHY TWÓRCZOŚCI:piękny poetycki język,kunsztowna forma,bogactwo środków stylistycznych,znaczna ilość przysłów,obrazy nacechowane osobistym stosunkiem,poezja skarbnicą kultury językowej.

"Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki"obraz Jana Matejki


Comments

    There are no comments for this Glog.