Jan Hus

by karausovalup
Last updated 4 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Jan Hus

kázání v Betlémské kapli

Vyhoštění z Prahykázání po vesnicích

Zikmund Lucemburskýa glejt do Kostnice

Uvěznení v Kostnici

Obhajoba

Odvolej!

motlitba před upálením

upálení

Velký smutek pražského lidu

6.července 1415

Mistr Jan Hus

Žijte podle křesťanských morálních zásad!(odpustky, obžerství, prostopášnost....)

klatba na Jana Husa

I Jeroným Pražský (1416)


Tags

Comments

  • JustReim 7 years ago

    JustReim's avatar

    MOC POVEDENÝ a KRÁSNÝ GLOG!!!!!!