Jaderna Energie

by vladimirschmalz
Last updated 8 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Physics

Toggle fullscreen Print glog
Jaderna Energie

Zápis do sešitu:- záření alfa (alfa částice)- záření beta (pozitrony, elektrony)- záření gama (fotony)- záření neutronové (neutrony)

1) ..........................................................................................2) ..........................................................................................

Jaderná elektrárna

Jaderné reakce

Jaderná

energie

Jaderná energie v Evropě

Jaderné štěpení

Syntéza jader


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.