Next-Gen

jacob

by rosza
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
jacob

FAEDAHMEMBACA

Membaca menjadikan kita lebih pandai!

Membaca menambahkan ilmu kita tentang dunia ini

Membaca merahatkan oatk kita daripada terlalu tertekan

Membaca tadak menghabiskan wang berbanding dengan merokok ataumembeli-belah.


Comments

    There are no comments for this Glog.