Jabuka

by Vjera12
Last updated 2 years ago

Discipline:
Health & Fitness
Subject:
Nutrition

Toggle fullscreen Print glog
Jabuka

Međunarodni dan jabuka20. listopada

Tradiciju održavanja Dana jabuka 20. listopada započela je godine 1990. u Londonu organizacija Common Ground (Zajednička tla), s ciljem promicanja njenih zdravstvenih kvaliteta i demonstracije mnogobrojnih sorti jabuke koje se u Engleskoj uzgajaju. S vremenom su tradiciju obilježavanjaDana jabuka i drugdje u svijetu prihvatile brojne škole i udruge promičući na taj načinvažnost jabuke u zdravlju i prehrani ljudi.

Međunarodni dan jabuka20. listopada

Jeste danas pojeli bar jednu jabuku?


Tags

Comments

    There are no comments for this Glog.