j2e5 for e - tests

by sunrise651
Last updated 3 years ago

Discipline:
Resources & Tools
Subject:
Training/PD

Toggle fullscreen Print glog
j2e5 for e - tests

.

Сайт:

http://www.j2e.com/

Използвамеинструмент j2e5 за:

1.Създаване на онлайн учебно съдържание от учители - упражнения, игри, тестове, викторини, презентации и други;2. Създаване на персонализирано учебно съдържание от учениците.3. Възможност за сътрудничество и обратна връзка4. Учебен дизайн - учебници, помагала, платформи

Урок 1

.

.

.

.

.

Как да си направим интерактивен тест от готов уърдов документ.

1. Правим регистрация в сайта j2e като пишем мейл и парола и щракаме 'enter' (или използваме фейсбук или посочен в списъка медиен акаунт);2. Превръщаме уърдовия документ в имидж (png. jpeg, gif). За целта използваме https://docupub.com/pdfconvert/ (neevia) ;3. Избираме от менюто инструмента j2e5 и сме в режим на редакция. Качваме картинките от теста с инструмента за качване на файл (човечето). Разпъваме картинките на екрана в удобен за нас размер на формата ;4. Добавяме подходящите инструментите за интерактивност върху самата картинка на съответните места.5. Записваме и поставяме звук (диктовката) Съхраняваме и публикуваме - публично или с парола.

Антоанета Миланова и "Учители за учители" за j2e

Моят блог

Електронни работни листи

Източник bglog


Comments

    There are no comments for this Glog.