Itauna

by kurubioa
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Itauna

flickrcc

Estepan Urkiaga

LAUAXETA

1905-1937

Kazetaria

Olerkaria

«Dana emon biar yako maite dan azkatasunari».

Josu Bergara

ITAUNAMaitatzen bazaitut, itaundu dautsozu leyuan klisk-dagin illargi-izpijari. Larrosa zuriko txindor kantubari itza artu eziñik gaba igaro dozu.Axiari itaundu dautsozu legunki: berak baña jolas dagi zeure ulian. Ete dakije ezer ixarren unian? Mosu dagitzube gustijak kutunki...Itaundu dautsozu zeru garbijari, itxasoko uiñai ta ixadi orori. Maitasun orretzaz baña, maite ori, ez dautsozu itaundu zeure bijotzari!


Comments

    There are no comments for this Glog.