IT-pedagog

by Legoding
Last updated 8 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
IT-pedagog

Detta är en Glog, en digital affisch, som elever och lärare lätt kan använda. Enkelheten är väsentlig eftersom få pedagoger känner sig helt bekväma med IT. Det är därför jag behövs!

Jag ser fram emot att arbeta i en kommun som inser vikten av att ha IT-pedegoger likaväl som god teknisk utrustning och där mitt jobb även är att vara länken mellan de båda delarna.

Min bakgrund;* språklärare (svenska, engelska, franska)* mediapedagog (har även undervisat vuxna)* Handledare för studenter* Certifierad smartboardkonsult* Användare av IT i undervisningen i alla tänkbara former.* Skolbiblioteksansvarig som just nu digitaliserar vårt bibliotek och ser över kompensatoriska hjälpmedel för läsning* F.n. projektledare för ett digitalt läromedel i engelska

...som IT-pedagog

Hur man kan arbeta...

Hemma i arbetsrummet hos Lena Gode

Som IT-pedagog är man aldrig fullärd eftersom det hela tiden dyker upp tjänster på nätet. Därför hoppas jag att tjänsten innebär att jag tillsammans med lärare och elever kan testa nya verktyg och hur de kan anpassas till undervisningen och LGR 11 utan att det blir bara lek!

OLD SCHOOL!

Smartboardanvändning fullt ut

Personligt?Jag är en energifylld, drivande och kreativ 43-åring från Sundbyberg, som på fritiden försöker mig på stand-up, spelar golf och rätt mycket innebandy.


Tags