Island og Færøerne

In Glogpedia

by eleverne
Last updated 7 years ago

Discipline:
Social Studies
Subject:
Geography
Grade:
7

Toggle fullscreen Print glog
Island og Færøerne

Generelt:Grønland, Færøerne og Island hørte sammen med DanmarkI 600-700 tallet slog nogle folk fra Irland sig ned på Færøerne og Island. I begyndelsen var de ingen konger på Island og færøerne. Island have altinget og færøerne blev styret af høvdinge.

1400 -Skibsforbindelsen fra Bergen til Island bliver overtaget af tyske og hollandske skippere. 1600 - Christian den 4. Overgiver monopolet på handelen med Island til nogle københavnske købmænd.1874 - Fik altinget selvbestemmelse, når det kom til Islandske forhold.1904 - Fik Island hjemmestyre1918- Island bliver en selvstændig stat

Island:I løbet af 1400-tallet begyndte det at knibe for de danske konger at opretholde skibsforbindelse fra Bergen til Island. Istedet blev handelen efterhånden overtaget af skippere fra Tyskland og Holland. Men i starten af 1600-tallet, fandt Christian den 4. en god løsning: Han gav monopolet på handelen med Island. til nogle københavnske købmænd. Øen blev delt i 20 handelsdistrikter, der blev fordelt mellem de købmændene. Færøerne:Frem til 1800-tallet havde Danmark styret Færøerne som en koloni. handelskompagnier havde monopol på handelen.

Handel

Færøerne

Frem til 1800-tallet, havde Danmark styret færøerne som en koloni. Men folket ønskede at bevare deres sprog og kultur.

Island og Færøerne

Generelt

Tidslinje-Island

Island

Island

Færøerne


Comments

    There are no comments for this Glog.