Isaac Newton

In Glogpedia

by simrandhaliwal
Last updated 7 years ago

Discipline:
Science
Subject:
Scientific Biographies

Toggle fullscreen Print glog
Isaac Newton

introducció

http://ca.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Bibliografia

bibliografia

sir Isaac Newton

Sir Isaac Newton va ser un físic, matemàtic i filòsof anglès.Va néixer en Lincolnshire, Anglaterra(4/1/1643). Va ser el primer físic que va demostrar les lleis naturals.

sir Isaac Newton va néixer desprès de 3 mesos de la mort del seu pare. Va estudiar els seus primers estudis en universitaris el 1661, al Trinity College (Cambridge). Desde 1664 va començar contribuir en desenvolupament de les matemàtiques. 1665-1666 va ser l'any dels descobriments pel Isaac en que va descobrir coses com les lleis de gravetat però no va publicar res fins el 1693. El Isaac Newton va descobrir moltes coses al llarg de la seva vida com pex. el mètode de Newton, i va ser el primer d'utilitzar índexs fraccionaris. I finalment va acabar la seva trajectòria al31 de març de 1727en Anglaterra.

biografia

Isaac Newton és l'autor dels Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687), on descriu la llei de la gravitació universal i les tres lleis del moviment. Va demostrar les òrbites podien ser el·líptiques, hiperbòliques i parabòliques. En mecànica va ennunciar els principis de conservació de la quantitat de moviment i del moment angular. I per últim en matemàtica va demostrar el teorema del binomi.

descobriments

Llei de la Gravitació Universal de Newton


Comments

    There are no comments for this Glog.