Interneti ohutused

by maasikas12
Last updated 10 years ago

Discipline:
No category
Subject:
No topic

Toggle fullscreen Print glog
Interneti ohutused

Interneti ohud

Ära jäta enda kasutajat sisse, kui lahkud veebilehelt

Ära jaga võõrastele andmeid

Ära ava võõraid lehekülgi, võib saada arvutiviiruse

Ära usalda pimesi internetist leitud sõpru

Ära edasta mitte kunagi kellelegi oma arvuti ja interneti paroole

Ära kopeeri internetist teiste poolt koostatud tekste ja ära nimeta seda enda poolt koostatuks

Ole ettevaatlik info postitamisega veebi ja sellega, mis infot sa avaldad

Käitu internetis vastutustundlikult!


Comments

    There are no comments for this Glog.